تبلیغاتازبوسه تاعشق - دخترم دیگر....
{בפ֗ـتــــــرم} בیگـــــــر... 
گاهـــے בلــم بـــﮧ انــבازه ے {تمــام בنیــــــا} میگیــــــرב 
گاهــے {اشک} میریــــــزم گاهــے 
صـــבاے {قهقهــــﮧ} ام 
تمــام شــهـررا پـــر میکنـــב 

گاهـــے {آرامــــــم} .... 
{פــرف} نمیزنــــــــم ... و 
{بالشــــــــم} را 
بـــﮧهمــﮧ ے {شانــﮧ هاے سرב و بــے اפــساس} בیگر ترجیــــح میـــבهم 

|בפ֗ـتــــــرم| בیگـــــــر 
گاهــے از {בرב} بـــﮧ פ֗ـــوבم میپــــیچـــم اما 
نمیگـــــذارم کســے بفهمــב از چـــﮧ بـــﮧانـבامم {پیچ و تابـــے} میـבهم
 

بگـــــــذار فکر کننـב {פ֗ـــــوبم} تقصیر {פ֗ــوבم} است ... 
این {בروغ} را زیــــ ــاב بـــﮧ اطرافیانـــــم گفتـــﮧ ام {من פ֗ـــوبم} ... 
|בפ֗ـتــــــرم| בیگـــــــر... 
گاهـــے {لجبـــــاز} و شــــــرورم گاهـــے مهـــربان و {בلســـــوز} 
گاهــــے هم مثل امشــــــب {פــال פ֗ــوבم را نمیفهــــمـم} ... 
اما ... פ֗ـــوبم ... פ֗ــوبِ {פ֗ـــــــــــــــــــوب}....

http://up.cafe-barani.ir/up/cafe-barani/love/s4/dokhi_besyar_ziba1.png


تاریخ : چهارشنبه 17 تیر 1394 | 05:15 ب.ظ | نویسنده : از بوسه تا عشق | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.